Välkommen till NorrlandsGuld.se

Här språkar vi emellanåt om alkholhaltiga drycker, således måste du vara 20 år fyllda för att ta del av innehållet

Hur gammal är du?


På norrlandsguld.se använder vi oss av så kallade cookies för kunna att ge dig ett gemytligare besök på vår hemsida.

Vinn Guld(kylen) med ditt lag!

tävlingsvillkor

Tävlingen pågår t.o.m. 4/5-2024.

För att delta i tävlingen behöver du ha adress i Sverige och ha fyllt 18 år. Deltar gör du genom att fylla nedan beskrivna krav gällande postning av bidrag samt uppfyllt textkrav.

Vinsten i tävlingen är ett (1st) kylskåp från SMEG permanent inklätt med Norrlands Guld Alkoholfri kommunikation. Värdet på kylen innan märkning uppgår till 17 995 SEK enligt tillverkare SMEG. Vinsten är ej utbytbar mot pengar eller något annat.

Vinsten lottas ut bland alla deltagare som samlats in genom Meta över plattformarna Instagram och Facebook. 1 vinnare dras av Spendrups Bryggeriaktiebolag efter sista matchen i finalspelet för SHL 2024 och det korats en segrare.

Vinsten skickas ut efter hand enligt överenskommelse mellan vinnaren och Spendrups Bryggeriaktiebolag. Totalt kommer vinster lottas ut till 1 vinnare.

Krav för giltigt deltagande:

- Deltagaren har publicerat en bild på ”Guldkylen” under perioden för finalserien i SHL 2024 på någon av Plattformarna Instagram och Facebook. Profilen är öppen och posten synlig för allmänheten som är på plattformarna.

- Bilden visar deltagaren eller dess sällskap i bilden, vid kylen (1 person minimumkrav)."

- Deltagaren har skrivit texten ”Jag tävlar om Guldkylen”, ytterligare text är valfritt och ses inte som ett hinder.

- Deltagare som postar kränkande eller förargelseväckande texter om tävlingen, motståndarlaget, Spendrups Bryggeriaktiebolag eller Norrlands Guld Alkoholfri utesluts omgående från tävlingen.

- Deltagaren taggar ett av lagen som deltar i finalspelet, det ska vara det lager som deltagaren ”hejar” på och visar stöd för.

- Deltagaren taggar något av Norrlands Guld Alkoholfri konton för vald kanal.

- Deltagaren använder hashtagen (#), #Guldkylen2024

- Deltagarens post är synlig minst sju (7) dagar efter finalserien avgjorts och ett vinnande lag korats.

- En deltagare kan endast tävla en gång per respektive plattform, ytterligare inlägg räknas ej som flera bidrag.

Deltagare kan bara vinna Guldkylen om det lag som taggas i tävlingsinlägget står som vinnare av SHL 2024.

Vinnaren kontaktas via ett privat meddelande till det konto som används för att tävla eller genom kommentar på det inlägg som används för tävlingen senast den 31/5 2024.

Vid uteblivet svar från vinnare kontaktas denne ytterligare två gånger via nya försök. Om svar från vinnare fortfarande uteblivit efter 3 dagar vid sista försöket går vinsten vidare till en ny framlottad tävlande. Deltagare som inte vunnit kommer inte att underrättas.

Det är Spendrups personal (ev. Genom ombud i FLB Europa AB) som lottar ut vinsten och det går inte att överklaga utfallet eller byta ut sin vinst mot något annat.

Genom att du deltar i tävlingen kommer vi ta del av ditt användarnamn och det du skriver. Uppgifterna behandlas enbart för att kunna genomföra tävlingen. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingen, efter en intresseavvägning. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter på spendrups.se/personuppgifter.

Ansvarig för tävlingen är Spendrups Bryggeriaktiebolag.

tillbaks till tävlingen